Osmanlı döneminde yapılan ilk fener restorasyon kapsamında olan Ahırkapı Feneri. Fenerin yapılış öyküsü bir deniz kazasına dayanıyor. 1775 yılında Mısır a gitmekte olan Hacı Kaptan emrindeki bir kalyon Kumkapı da karaya oturmuş. Kazayı öğrenen padişah, denizcilerin kurtarılmasında hazır bulunmuş.Bir denizci Eğer burada ve bu surlar üzerinde bir fener yapılırsa, uzağa giden, uzaktan gelen gemiler yollarını bulur deyince Padişah, Kaptan-ı Derya Süleyman Paşa ya emir vererek Ahırkapı Feneri'nin yapılmasını buyurmuş. Türkiye'nin en yüksek ikinci feneri olan ve 1755 yılında III. Osman tarafından yaptırılan fener beyaz bir kule şeklinde, İstanbul'u çeviren surlardan birisinin üzerine oturtulmuş olup denizden yüksekliği 40 metredir.